Zacieranie tynków – metoda i narzędzia

Aby tynk był równy i estetyczny, konieczne jest jego odpowiednie wygładzenie. Do tego celu stosowana jest technika zacierania.

Zacieranie tynków jest jednym z ważnych etapów prac tynkarskich. Obecnie prowadzone jest ono nie tylko z użyciem narzędzi ręcznych, lecz także nowocześniejszych sprzętów jak zacieraczka do tynku.

Przebieg prac tynkarskich

Prace tynkarskie odbywają się etapami, począwszy od odpowiedniego przygotowania pomieszczeń do tynkowania aż do wykończenia gotowych tynków.

W ramach całego procesu znajduje się również zacieranie tynku. Jest to jedna z ostatnich prac prowadzonych po nałożeniu mieszanki tynkarskiej. Prowadzone jest ono przede wszystkim w przypadku nakładania popularnych tynków cementowo-wapiennych oraz tynków gipsowych, które używane są w różnych pomieszczeniach.

Na czym polega zacieranie tynków?

Zacieranie tynków cementowo-wapiennych i tynków gipsowych to proces prowadzony w celu nadania tynkom gładkości i dodatkowo w celu poprawy ich parametrów technicznych.

Prawidłowo wykonane zacieranie, do którego stosowane są ręczne pace albo zacieraczka do tynku, pozwala na wykończenie powierzchni tak, aby była ona gotowa do dalszych prac. Ważne jest zacieranie tynków z użyciem wody, co pozwala na uzyskanie lepszego efektu.

Kiedy zaciera się tynki?

Zacieranie tynków jest jednym z ostatnich etapów wykończenia powierzchni tynkowanej. Prowadzone jest ono po wykonaniu trapezowania, czyli wstępnego wygładzenia tynku prowadzonego najczęściej na drugi dzień po nałożeniu mieszanki tynkarskiej. Po trapezowaniu wykonuje się kontrolę kątów, pionu i poziomu nawierzchni z wykorzystanie kątownika. Następnie można przystąpić do zacierania.

Po zacieraniu tynków muszą być one pozostawione do dojrzewania. W przypadku tynków cementowych konieczne jest przeznaczenie na ten cel aż do 30 dni – nie należy wtedy wietrzyć pomieszczeń, ponieważ może dość do powstania pęknięć w podłożu.

Dokładne informacje o wykończeniu tynków określonych typów można znaleźć na etykietach produktów i stronach internetowych producentów materiałów.

Zacieranie tynków – narzędzia

Zacieranie powierzchni tynkowanych może być prowadzone ręcznie albo mechanicznie. W przypadku mniejszych obszarów najczęściej zaciera się tynki ręcznie, natomiast przy większych stosowne są szybsze i bardziej efektywne metody mechaniczne.

Do ręcznego zacierania tynków używane są specjalne pace, na przykład styropianowe, poliuretanowe, z gąbkami. Z kolei zacieranie mechaniczne wykorzystuje urządzenia jak zacieraczka do tynku, które składają się z obracającej się tarczy z gąbką ułatwiającej zacieranie tynków.

Sprzęt jak zacieraczka do tynku może zacierać tynki na sucho – nie jest on wtedy wyposażony w źródło podawania wody. Dostępne są także zacieraczki wyposażone w źródło wody, która podawana jest podczas zacierania.

Zacieranie tynków jest zatem ważnym etapem, który pozwala na uzyskanie gładkich, gotowych do dalszego wykończenia ścian, na przykład z tynków gipsowych, cementowo-wapiennych. Dzięki urządzeniom jak zacieraczka do tynku wykonanie zacierania jest jeszcze efektywniejsze.

Dodaj komentarz